Obrazek
Obrazek
Wielkie Księstwo Mazowsza 
Mazowsze
Administracja
Geografia
Historia
Język
versâ mazovsko
Nazwa: Nazwą oficjalną jest Wielkie Księstwo Mazowsza (maz. Velke Xiestfo Mazovii), 
natomiast forma skrócona to Mazowsze (maz. 
Mazovâ
 
Stolica: stolicą kraju jest Pułtusk (maz. Puůtusk), liczące 19.000 mieszkańców 
 
Największe miasta: Warszawa (maz. Varsava, 1.130.000 mieszkańców), Praga (maz. Praga,
570.000), Płock (maz. 
Půock, 127.000), Tomaszów (maz. Tomasuf, 67.000), Łomża (maz. 
Ůomza, 63.000), Pruszków (maz. Pruskuf, 55.000), Ostrołęka (maz. Ostroůenka, 54.000), 
Legionowo (maz. 
Legônovo, 51.000) 
 
Powierzchnia: 39921 km  
 
Liczba ludności: 5.221.000 
 
Ustrój: Mazowsze jest dziedziczną monarchia konstytucyjną, na czele której stoi Wielki Książe
(maz. 
Velko Xieze). Władza wykonawcza należy do rządu, którego premierem jest 
przewodniczący partii, która zdobyła największą liczbę głosów w wyborach do niższej izby 
parlamentu. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu. Izba niższa, zwana 
Izbą Poselską, pochodzi w całości z wyborów powszechnych. Zasiada w niej 200 posłów 
wybieranych na czteroletnie kadencje. Izba wyższa, zwana Senatem, składa się z 90 
senatorów. Kadencja senatora trwa 6 lat, a trzecia część składu izby wymieniana jest co dwa 
lata. 30 senatorów pochodzi z wyborów powszechnych, 30 z nadania samorządów ziem, a 30 
z nadania Wielkiego Księcia. 
 
Język: Językami oficjalnymi Mazowsza są język mazowiecki i język polski 
 
Waluta: Korona (Kr) = 100 groszy (1 Kr = 2,58 euro, wg kursu z 17 XII 2007)  
Wielkie Księstwo Mazowsza jest krajem położonym w Europie Środkowej. Większość 
granic państwa stanowi granica z Polską, tylko niewielki wschodni fragment Mazowsza 
graniczy z Białorusią.
 
2
Herb: Herb Mazowsza składa się z herbów 
trzech historycznych księstw mazowieckich. 
Lewa połowa to biały orzeł na czerwonym tle,  
herb Księstwa Warszawskiego. Prawa połowa 
to czarny orzeł na czerwonym tle, herb 
Księstwa Płockiego. Centralnie umieszczony 
jest herb Księstwa Czerskiego, smok na białym
tle. Herb ma dwie wersje zwykłą, zawierającą 
jedynie tarcze herbową, oraz uroczystą. W 
wersji uroczystej tarcza herbowa podtrzymy- 
wana jest przez dwa gryfy, symbole zręczności 
oraz siły, udekorowana jest koroną Konrada I 
Mazowieckiego pod nią znajduje się zaś 
wstęga z umieszczoną łacińską nazwą 
księstwa: 
MAGNUS DUCATUS 
MAZOVIENSIS
 
Flaga: Flaga Mazowsza składa się dwóch 
pionowych pasów w barwach tarczy herbowej   
czerwonego i białego, pośrodku których 
umieszczono godło (herb bez tarczy herbowej)
Aktualności